Oficiální stránky hornického muzea Hrob
 
 
Domů | RSS
Menu/Меню сайта
Сhat on-line/Чат 
500
Naši přátelé/Друзья

Náš průzkum/Опрос
Hodnotit web/Оцените сайт
Počet odpovědí: 21
Česká speleologická společnost, základní organizace
4-04 AGRICOLA
Členové ČSS objevují, studují,dokumentují, provádějí průzkum a výzkum podzemních prostor. Naše ZO otevřela dne 27.6 2008 své,  již třetí muzeum, ve kterém je poněkud zvláštním způsobem předvedena stará hornická práce. Případným návštěvníkům garantuji nevšední zážitek z krátkého pobytu ve (starém dole).
předseda zo 4-04 a ředitel hornického muzea
Pavel Chaloupka
OTEVŘENO:

 • Po-Pá -- pouze po telefonické dohodě na tel:  +420  723 301 009
 • Sobota-- od 9.00 do 17.00
 • Neděle--od 10.00 do 16.00
Vstupné: dospělý -- 25 kč
děti od 10 let --15 kč
důchodci --15 kč
Školní akce a velké skupiny je nutné předem dohodnout. Projekce filmů a různá setkání je taktéž nutné předem dohodnout.

 
Чешская спелеологическая компания, базовая организация
4-04 AGRICOLA
Члены ČSS-объединения, изучение, документирование, проведение обследования и исследования подземного пространства. Нашей организацией 27.6.2008 открыт третий музей, В котором представлена вся история горнодобывающей промышленности. Наших посетителей ждёт интересный опыт пребывания в настоящей шахте. Ваш визит будет интересным и увлекательным.
председатель 4-04 и директор шахтёрского музея
Павел Халоупка
ЧАСЫ РАБОТЫ:

 • с Понедельника по пятницу - посещение музея только после предварительной договорённости по телефону: +420  723 301 009
 • суббота - с 9:00 до 17:00
 • воскресенье - с 10.00 до 16.00
Вход для взрослых - 25 крон
дети от 10 лет - 15 крон
 пенсионеры - 15 крон
Школьные мероприятия и посещения большими группами туристов, должны быть согласованы заранее. Показ фильмов и различные мероприятия также должны быть согласованы заранее.


 • Expozice muzea se z části nachází ve sklepích prostorech a z části v přízemních prostorách domu. V muzeu je stálá expozice důlních svítidel a také je zde napodobenina starého rudného dolu o celkové délce zhruba 40 metrů.
 • Ve vybudovaných důlních chodbách je možné vidět mnoho drobností které běžný návštěvník lehce přehlédne, jedná se především o napodobenivy starých nápisů na stěnách štol. Návštěvník se však nemusí obávat, že něco přehlédne a pokud se tak stane, tak hned ve vedlejším prostoru jsou k vidění kopie těchto historických nápisů.
 • Dále je zde prostor, ve kterém se zhruba po měsíci vše mnění,tento prostor je určen pro širokou veřejnost a pokud má někdo potřebu ukázat veřejnosti svou sbírku čehokoliv, tak mu rádi tento  prostor  propůjčíme.
 • Dále má naše malé muzeum velice rozsáhlou sbírku starých map, které však nejsou vystaveny, ale na požádání je možné nahlédnutí.

********************************************************************

 • Экспозиция музея начинается с помещений, расположенных в подвалах и в части нижнего этажа дома. В музее распологается постоянная выставка горнодобывающей промышленности, и есть имитация старой шахты с общей длиной около 40 метров.
 • Находясь в лабиринтах старой шахты Вы сможете увидеть много интересного, это в первую очередь имитация старых надписей, если наш посетитель не рассмотрел их подробно, то в средней части Вы сможете увидеть копии этих историчечких надписей.
 • Кроме того, имеется комната, в которой демонстрируются фильмы, это место предназначено для широкой публики, и если кто-то хочет показать общественности свою коллекцию, здесь это легко можно сделать.
 • Далее в нашем небольшом музее есть очень обширная коллекция старых карт, которые сохранены в отличном состоянии, с ними так же можно ознакомиться.

   Вход
 
Novinky/Новости
 
22.10.2008
V současné době byla ukončena výstava pohlednic, které zapůjčil pan Davídek a byla nahrazena malou výstavkou starých důlních map. Od 22.10.2008 bude v muzeu výstava fotografií na téma: zapomenuté obce severočeského kraje. Dále je připravována výstava fotografií z podzemí města Hrob. Co nového v našich kanálech? Před nedávnem, jsme byli požádáni o provedení průzkumu městkého podzemí. Průzkum byl následně proveden pod Tržním náměstím a zhotovená dokumentace byla předána na radnici. V tomto měsíci jsme byli požádáni o provedení průzkumu podzemí směrem od Tržního náměstí směrem pod železniční trat´. Předmětem průzkumu bylo zjistit, kde se nachází napojení potoka do staré vodoteče pod náměstím. Z počátku jsme si mysleli, že k provedení průzkumu bude stačit několik hodin, ale velkým překvapením bylo, že na průzkum nestačil ani celý den. V labyrintě chodeb, které jsou v několika úrovních jsme strávili již tři dny a ještě tam nějaký čas budeme. Je totiž potřeba vypracovat stručnou dokumentaci o tom, kudy chodby pod městem vedou a jakým způsobem jsou odkanalizovány některé domy. Při průzkumu si musíme porozumět s místními potkany, kteří jsou tu doma a my jsme pro ně nezvaní hosti. Samotný průzkum je velice časově náročný a často se stává že jsme v kanálech 4-8 hodin.
 
26.10.2008
8.11.2008
 
Statistika