Oficiální stránky hornického muzea Hrob
 
 
Domů | Registrace | přihlásit vítáme vás Host | RSS
Menu
Сhat on-line
500
Náš průzkum
Наш опрос
Hodnotit web/Оцените сайт
Počet odpovědí: 21Zimoviště netopýrů.
Často se stává,že z některých podzemních prostorů si netopýři udělají své zimoviště,které je nutné občas prohlédnout a případně zabezpečit proti volnému vstupu lidí.Toto zabezpečení se dělá tak,že se vchod uzavře průletovou mříží .Pokud se jedná o starý důl,tak se někdy stane,že k tomuto dolu přijde pracovník specializované firmy,která se zabývá likvidací starých dolů a následně tento důl označí jako nebezpečný.Poté následuje zabezpečení vchodu do dolu tím způsobem,že se vchod prostě zasype,nebo v lepším případě se tento vchod opatří nějakým uzávěrem.
Když je vchod dobře zabezpečen,tak je vše v naprostém pořádku,ale když tato specializovaná firma, za nemalou finanční částku vyprodukuje zabezpečení dolu,které se stává smrtonosnou pastí nejen pro netopýry ,ale i pro správce takového zimoviště,tak to v pořádku rozhodně není.
Uvedu zde případ,kdy se prováděla normální kontrola zimoviště netopýrů ve starém dole,ve kterém se bez problémů prováděla kontrola již mnoho let a to až do doby,než byl důl zabezpečen specializovanou firmou. Jde o to ,že vchod který nebyl nijak nebezpečný,tato firma zasypala a potom zhotovila jakousi šachtici se vstupem shora.Následně se důl zaplnil kysličníkem uhličitým CO2 až po úroveň stropu.Nic netušící skupina lidí,která sem šla stejně jako každý rok provést kontrolu zimoviště,se zde málem udusila.

*********************************************


Зимовье летучих мышей.


Часто случается, что в некоторых районах подземных пещер делают свои зимовки летучие мыши, многие пещеры и шахты необходимо осматривать, для обеспечения свободного и безопасного доступа людей. В целях безопасности на входах в пещеры ставятся железные решётки,  они способствуют проникновению в шахты летучих мышей. Часто специализированные фирмы спускаются в старые шахты, чтобы обеспечить их ликвидацию, такие шахты помечаются как опасные.  Такие шахты надёжно закрываются, чтобы не пострадали люди.


Когда входы в пещеры хорошо изолированы, люди будут в полной безопасности, но когда в шахтах появляются не прошеные гости, по их не знанию многие пещеры могут оказаться для них и для мышей смертельными ловушками.


 В данном случае, проводилась регулярная проверка зимовки летучих мышей в старой шахте, эти проверки осуществляются специалистами нашей группы на протяжении многих лет. Вход в шахту был свободен и поэтому фирма владелец после прекращения работ засыпала вход землёй. Впоследствии шахту заполнил опасный углекислый газ CO2 до уровня потолка. Наша группа ни чего не подозревала об этом, и мы пришли осуществить текущую проверку, от газа нам стало плохо.
 

Setkání jeskyňářů v Tetíně. Každým rokem se koná v Tetíně setkání speleologů z celé republiky. Na tomto setkání se pořádají různé exkurze do jeskyní . Večer je promítání filmů a také je zde mnoho přednášek.Součástí tohoto setkání je traverz přes údolí .Je zde nataženo lano zhruba 15-20 metrů nad zemí a zde si může každý návštěvník tento přejezd vyzkoušet.

 


 

Vstup pro správu
Вход для администрации

Novinky na stránkách
Что нового у нас
 
 
Naši přátelé
Друзья сайта
 

Statistika