Oficiální stránky hornického muzea Hrob
 
 
Domů | RSS
Menu/Меню сайта
Сhat on-line/Чат
500
Náš průzkum/Опрос
Наш опрос
Hodnotit web/Оцените сайт
Počet odpovědí: 21

 Historie našeho muzea.


 Otevřít muzeum nás napadlo už někdy v roce 1991, ale bohužel k tomu nedošlo. V roce 2001 se však podařilo něco neuvěřitelného! po několika letech usilovné práce se podařilo v Mikulově otevřít naše první muzeum. V roce 2005 se muzeum zrušilo a následně se přestěhovalo do prostorů, ve kterých bylo vše asi rok uskladněno. Z hruba před rokem jsem se obrátil na vedení města s žádostí o pomoc s muzeem. Město se k mé žádosti postavilo kladně a se zájmem poskytlo prostory, které též nechalo zrekonsruovat, aby do nich bylo možné umístit expozice. Z počátku panovaly určité obavy,zda bude muzeum pro návštěvníky atraktivní,ale záhy byli všichni uklidněni projeveným zájmem a vysokou návštěvností.Za první dva dny se v něm ukázalo přez 370 lidí! Muzeum slouží také jako malé informační centrum ve kterém jsou k mání informační materiály o blízkém okolí. V muzeu je přitažlivá zejména výzdoba a způsob realizace muzea. Exponáty nejsou uloženy pouze ve vitrínách, ale nalézají se také v prostorách, které jsou věrnou kopií středověkého dolu. Návštěvník je tak vtažen přímo do důlních chodeb, kde spolu se zvuky tekoucích pramínků objevuje na vlastní kůži onu námahu, s níž horníci získávali onu vytouženou surovinu.

 
***********************************************

 
История нашего музея

 

  Открыть музей мы мечтали ещё с 1991 года, но, к сожалению, нам это не удалось. В 2001 году, нам удалось воплотить мечту в реальность! После нескольких лет напряженной работы в селе Микулов мы открыли наш первый музей. В 2005 году, музей переехал в область, где он находился всего около года. Мы обратились в управление города с просьбой о помощи музею. Нашу просьбу управление города Хроб приняло положительно и помогли с предоставлением помещения, в котором мы начали реконструкцию, с тем чтобы иметь возможность разместить экспозицию. С начала, у нас были некоторые вопросы, будет ли музей привлекательным для посетителей, но вскоре мы увидели интерес к нашей работе, большое число посетителей это подтвердило. За первые два дня музей посетили 370 человек! Музей служит также небольшим информационным центром, где можно посмотреть много познавательного о нашем крае. В нашем музее много интересного, а особенно интерьер и дизайн помещений. Экспонаты нашего музея расположены в витринах, но особый интерес представляют помещения, выполненные под старые шахты, они являются точными копиями средневековых штолен. Посетитель окажется прямо в туннелях шахты, где ощутит дух рабочих трудившихся в них, увидит как тяжёл был труд людей добывающих руду и сырьё.

 

 

Fotogalerie/Фото
 
Naši přátelé/Друзья

Statistika/Статистика